Πρόγραμμα ΝΝ Πειραιώς Smart Move

Στην ΝΝ και στην Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζονται και παρέχονται προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα όμως, ως δυο μεγάλοι οργανισμοί, με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης σε σχέση με τον κόσμο γύρω, αναλαμβάνουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας. Στόχος είναι η προσφορά στην κοινωνία με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενισχύουν το φιλανθρωπικό της έργο μέσω του ασφαλιστικού προγράμματος Smart move.