Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών

Γεωγραφική επέκταση και Παράταση υποβολής αιτήσεων

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε όλη την Ελλάδα.
  2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται για την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για έβδομη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 139 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας, ενώ οι ιδιοκτήτες 34 μικρών επιχειρήσεων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα.  Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ΑγροδιατροφήςΒιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €15.000-€500.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 8.800 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ