Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και πιστοποίησης και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 170 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας.  Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 56 μικρών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και των δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα.  Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής και της Δημιουργικής Βιοτεχνίας και να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000-€300.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μεταποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μεταποίησης»  στην ιστοσελίδα του οργανισμού (βλ. παρακάτω «Πληροφορίες και ανακοινώσεις»).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2024 WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2024 PDF

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ