Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι οικοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Προγράμματος  δεν απαιτείται να έχουν δηλώσει ΚΑΔ μεταποίησης.
 2. Οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα δύναται να αιτηθούν καλλιεργητικό εξοπλισμό.

Σχετικά με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό αυτός  θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της απόκτησής του και να είναι προσαρμοσμένος στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες της εκμετάλλευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταφέρεται για τις 31 Μαΐου 2020.
 2. Στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας προστίθενται οι ακόλουθες κατηγορίες των ΚΑΔ. Εξακολουθούν να εξαιρούνται ΚΑΔ που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, επισκευές, υπεργολαβίες.
 3. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή ωφελουμένων στον αγρο-διατροφικό τομέα και στον τομέα των πολιτιστικών και βιομηχανικών δημιουργιών.
 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020-2021

 5. 10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
  13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
  14.2 Κατασκευή γούνινων ειδών
  17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
  17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
  28.1 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
  28.2 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
  28.3 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
  28.4 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
  28.9 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
  29.1 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  29.2 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
  29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
  30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
  32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
  32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών
  32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για έκτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Από το 2014 μέχρι σήμερα 109 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας μεγαλύτερης του €1,5εκ. εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας.  Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 24 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020 - 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ