Πρόγραμμα Φροντίδας Ατόμων 3ης Ηλικίας

Δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για φροντιστές και επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων θα υλοποιήσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» στο πλαίσιο του  έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to Integration, χρηματοδοτούμενο από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Ειδικότερα, το έργο αφορά στη διοργάνωση δύο δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φροντιστές και επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων, διάρκειας 50 ωρών θεωρία και 40 ωρών πρακτική το κάθε ένα, και με τη συμμετοχή 25 συμμετεχόντων σε κάθε ένα από αυτά. Η θεωρητική εκπαίδευση θα διαρκεί έως 12 ώρες την βδομάδα, ενώ η πρακτική θα γίνει σε σχετικούς φορείς και ιδρύματα. Τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα οργανωθούν σε χώρο της  «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι μετανάστες/πρόσφυγες νόμιμα διαμένοντες αλλά και Έλληνες, και δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα προσόντα πέρα της καλής κατανόησης των Ελληνικών, που θα είναι και η γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και η σωματική και ψυχολογική ικανότητα που απαιτεί ο ρόλος αυτός.

Οι περίοδοι διεξαγωγής των προγραμμάτων θα είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Θεωρία-Πρακτική: Ιούνιος 2019, Ιούλιος 2019, Αύγουστος 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Θεωρία-Πρακτική: Σεπτέμβριος 2019, Οκτώβριος 2019, Νοέμβριος 2019

Περισσότερες Πληροφορίες

Κριτήρια συμμετοχής

  • Ηλικία 25-55 ετών
  • Έλληνες πολίτες
  • Πρόσφυγες ή Αιτούντες Άσυλο που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα
  • Μετανάστες που διαθέτουν άδεια παραμονής για την Ελλάδα
  • Ωφελούμενοι της Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα
  • Επάρκεια κατανόησης της Ελληνικής Γλώσσας

Επιλογή Συμμετεχόντων  

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50

Κόστος

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώνουν επιτυχώς την εκπαίδευση, θα λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σύντομα στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ευσταθία Χατζή στο τηλέφωνο 2130 184 415 ή στο e-mail e.chatzi@mkoapostoli.gr.