Καρέλλειο Πρότυπο Κέντρο Alzheimer

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δεδομένης της κοινωνικής ευαισθησίας που ανέκαθεν την διέκρινε και την διακρίνει, με αυξημένα τα αισθητήρια της, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ηλικιωμένων και όχι μόνο, δημιούργησε μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», την Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer & Συναφών Παθήσεων «Καρέλλειο», στο Χαλάνδρι Αττικής.

Η Μονάδα, επιτελεί έργο σε πολλαπλά επίπεδα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο σε πολλές καταστάσεις. Είναι έτσι προσαρμοσμένη, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες στο άτομο που πάσχει από άνοια, στους συγγενείς του, στην κοινότητα, αλλά και στον γενικό πληθυσμό και ουσιαστικά αποτελείται από ένα Οικοτροφείο και ένα Κέντρο Ημέρας.

Παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, ιατρικής παρακολούθησης και θεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και εργοθεραπείας προς τους ασθενείς με άνοια και τους περιθάλποντές τους. Επιπλέον αποτελεί ένα χώρο κοινωνικής συνεύρεσης, δημιουργίας και επικοινωνίας.

Πού στοχεύουμε

 • Στην πρόληψη εμφάνισης της άνοιας όπως αυτή προκύπτει από την έγκαιρη ανίχνευση και ταυτοποίηση των προδιαθεσικών παραγόντων για αυτήν και συνεπώς και στην αντιμετώπιση αυτών.
 • Στην ορθή ιατρική διάγνωση, όταν ήδη η άνοια έχει ήδη εγκατασταθεί και  κατά το δυνατόν στην συντομότερη έναρξη χορήγησης κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
 • Στην ενίσχυση των γνωστικών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, των ατόμων με άνοια.
 • Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών.
 • Στην παροχή ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης των οικογενειών των ασθενών.
 • Στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει παρόμοιες διαγνώσεις.
 • Στην ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου με άνοια σύμφωνα με το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο.

Η Μονάδα αποτελείται από

 • Οικοτροφείο χωρητικότητας κατά μέγιστο 15 ασθενών μόνιμης διαβίωσης με επιπλέον δυνατότητα ταυτόχρονης βραχείας φιλοξενίας 5  ασθενών, με στόχο την αποφόρτιση των οικογενειών τους. Το Οικοτροφείο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες της εβδομάδα.
 • Κέντρο Ημέρας που αφενός εξυπηρετεί άτομα με άνοια και αφετέρου συμβουλεύει, ενημερώνει και εκπαιδεύει τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά και υγιείς ηλικιωμένους για πρόληψη. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί από Δευτέρα, έως Παρασκευή, από 09:00-17:00.
 • Ιατρείο Μνήμης, όπου άτομα από την κοινότητα, μπορούν αφιλοκερδώς να εξεταστούν για τη μνήμη τους από Ψυχίατρο και Ψυχολόγο και να έχουν σε μόνιμη βάση ιατρική παρακολούθηση, η οποία ανάμεσα στα άλλα, εμπεριέχει την συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και κατάλληλων παρακλινικών εξετάσεων, όπως και την καταλληλότερη, κατά περίπτωση, συμβουλευτική. Το Ιατρείο Μνήμης λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα από 10:00-15:00 και μία φορά την εβδομάδα από 15:00-20:00.

Υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Διάγνωση, μετά από ενδελεχή λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, εκτίμηση παρακλινικών εξετάσεων και νευροψυχολογικό έλεγχο.
 • Ιατρική παρακολούθηση, από Ψυχίατρο και Παθολόγο.
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
 • Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και παρακλινικών εξετάσεων.
 • Νοσηλευτική φροντίδα.
 • Θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης
 • Ψυχολογική υποστήριξη (ενημέρωση, ατομική, ομαδική ή οικογενειακή).
 • Συμβουλευτική & ψυχοεκπαίδευση ατόμων και οικογενειών
 • Εργοθεραπεία (δημιουργική απασχόληση, κατασκευές, δραστηριότητες καθημερινής ζωής).
 • Μουσικοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ψυχοκινητική αγωγή
 • Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων-κοινωνική εργασία
 • Πανελλαδικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Alzheimer και δωρεάν test μνήμης.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.
 • Πλαίσιο πρακτικής και κλινικής άσκησης φοιτητών

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός δικτύου με γνώμονα, πάντα, την αρχή της κοινοτικής αντίληψης σε θέματα υγείας, καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες για ανάπτυξη συνεργασιών τόσο με υγειονομικές δομές, όπως Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές Γενικών Νοσοκομείων, ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης, Ξενώνες, Οικοτροφεία, Κέντρα Ημέρας, Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, όσο και με τις κατά τόπους Μητροπόλεις,  την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής, τα Δίκτυα Εθελοντών, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αφροδίτης 1, Χαλάνδρι, 152 33

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2130227965, 2130057225

Fax: 2130055308

Email: alzheimer@mkoapostoli.gr

Facebook: Καρέλλειο Πρότυπο Κέντρο Alzheimer