Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Αργοστολίου, Κεφαλλονιά

Τo Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης και αποκατάστασης προβλημάτων ψυχικής υγείας σε άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης τους, με τη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ασθενούς που του επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωσή του και την αύξηση της διεκδικητικής του ισχύος, ώστε να εξασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Πού στοχεύουμε …

 • Στην αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και αποφυγή υποτροπών
 • Στην βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της απασχόλησης
 • Στη φροντίδα και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και συνοδά ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας με σκοπό τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων
 • Στην πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας μέσω προγραμμάτων σε σχολεία, χώρους εργασίας και γειτονιές
 • Στην στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Υπηρεσίες που παρέχουμε …

 • Ψυχολογική υποστήριξη, όπου περιλαμβάνει συμβουλευτική, ατομική & ομαδική ψυχοθεραπεία, συστηματική θεραπεία & παρακολούθηση από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό
 • Κοινωνική Υπηρεσία: Διεκπεραίωση των προνοιακών θεμάτων των εξυπηρετούμενων καθώς επίσης και κοινωνική-εργασιακή κινητοποίηση και αποκατάσταση τους.
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση: Ο ψυχίατρος είναι υπεύθυνος για τη φαρμακοθεραπεία και τις ψυχιατρικές εκτιμήσεις των εξυπηρετούμενων του Κέντρου.
 • Ψυχοεκπαίδευση σε θέματα Ψυχικής Υγείας και εκμάθηση κανόνων Υγιεινής και φροντίδας του προσωπικού τους χώρου ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κέντρου  επίσης περιλαμβάνει θεραπευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούνται από: Ομάδα μαγειρικής, Ομάδα Πνευματικής Ενδυνάμωσης , Ομάδα Υγιεινής, Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού, Ομάδα Σωματικής Ενδυνάμωσης-Ευεξίας, Ομάδα Κοινωνικής-Κινηματογραφικής Λέσχης, μέσα στο χώρο του Κέντρου Ημέρας.

Άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές-περίπατοι, έξοδοι για καφέ διοργανώνονται από το Κέντρο Ημέρας και διενεργούνται έξω από το χώρο του Κέντρου στα πλαίσια της Ομάδας Εξόδου. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και την εξάλειψη του στίγματος.

Πώς δραστηριοποιούμαστε …

Θεραπευτική Παρέμβαση

 • Έγκαιρη εκτίμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών
 • Συστηματική θεραπεία και παρακολούθηση
 • Ψυχολογική στήριξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο

  

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

 • Μετανοσοκομειακή παρακολούθηση ατόμων με ψυχική διαταραχή
 • Κοινωνική και εργασιακή κινητοποίηση και αποκατάσταση
 • Ενδυνάμωση οικογενειών με πάσχοντα μέλη
 • Διευκόλυνση στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

  

Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας

 • Ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Κ.Η. απευθύνεται σε

 • άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα ή σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
 • σε άτομα με σοβαρά χρόνια σωματικά νοσήματα και ψυχοκοινωνικές ανάγκες
 • σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους καθώς και στις οικογένειες τους.

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Στο πλαίσιο της κοινοτικής αντίληψης σε θέματα ψυχικής υγείας, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Αργοστολίου συνεργάζεται με Ψυχιατρικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ψυχιατρικές Κλινικές Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης, όπως Ξενώνες και Οικοτροφεία, άλλα Κέντρα Ημέρας, Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής, συλλόγους Γονέων, Δίκτυα Εθελοντών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λάσσης 50, Αργοστόλι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2671028958

Email: Argostoli@mkoapostoli.gr