Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Λακωνία

Η Κινητή Μονάδα Λακωνίας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007 και είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής Υγείας σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Η Μονάδα αποτελείται από τρία Τμήματα, το Τμήμα Ενηλίκων, το Τμήμα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα.