Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Καρδίτσα

Η Κινητή Μονάδα Καρδίτσας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007 και είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Η Μονάδα αποτελείται, αφενός από το Τμήμα Ενηλίκων, αφετέρου από το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα.