Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» λειτουργεί με την στήριξη της Αποστολής, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Εταιρείας Chipita Α.Ε.

Το Κέντρο στεγάζεται σε τετραόροφο κτίριο (συνολικού εμβαδού 1.171 τ.μ.), φιλοξενεί παιδιά 5-12 ετών καθημερινά από τις 13:30 έως τις 21:30 και είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά, με έμφαση σε εκείνα που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο για την πόλη των Ιωαννίνων με στόχο να μετεξελιχθεί σε μια κυψέλη γνώσης, πολιτισμού, ιδεών, σκέψεων, πνεύματος και προόδου ως ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη αλλά και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Το κτίριο ανακαινίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε ένα απόλυτα οικογενειακό περιβάλλον.

Αγάπη, σεβασμός, ήθος, πίστη, ελπίδα, δημιουργικότητα, δικαιοσύνη, πρόοδος, τιμιότητα, καλοσύνη είναι λέξεις που αποτυπώνουν με τον πιο εύστοχο τρόπο τον σκοπό λειτουργίας του.

Σκοπός

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Υπεύθυνος φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του ΚΔΑΠ  «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» είναι ο φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, η τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του. Επιπλέον αυτών σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η προώθηση δράσεων που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης.

Το Κέντρο μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες των Ιωαννίνων, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Υπηρεσίες – Προγράμματα

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση σε ποιοτικό χώρο που πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής
 • Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικών η/και ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων σε ένα θετικό ευχάριστο και φιλικό κλίμα, όπου όλα τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διδακτική – γνωστική διαδικασία που θα οδηγήσει στην αυτογνωσία, την αυτοεξέλιξη και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αποτελούν ως προστατευτικοί παράγοντες στην εκδήλωση επιθετικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς
 • Η ενημέρωση της οικογένειας θα γίνεται μέσω είτε ομαδικών ή  ατομικών συναντήσεων σε καθορισμένες ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με τους γονείς. Σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο θα προτείνεται παραπομπή σε φορείς που παρέχουν  εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα σχεδιάσει και υλοποιήσει δραστηριότητες που θα προάγουν και θα καλλιεργούν:

 • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την μοναδικότητα του ατόμου
 • Την πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ενάντια στις πρακτικές βίας και εκφοβισμού τόσο στο σχολικό όσο και γενικότερα στο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών
 • Την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς ως μέσο που οδηγεί στην αυτονομία, την ενσυναίσθηση και την καλλιέργεια της συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης
 • Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και τον σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα γενικότερα
 • Την εμπέδωση του σεβασμού του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του σεβασμού προς αυτό καθώς και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ομάδων και εργαστηρίων
 • Την υγιεινή διατροφή και διαβίωση που θα εξοικειώνουν τα παιδιά σε έναν καλύτερο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής
 • Την πρόληψη ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με έμφαση στην κακοποίηση μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Καβασσίλων 6, 45444 Ιωάννινα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Fax: 2651 001347

Facebook: ΚΔΑΠ Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β