Δεύτερη Πατρίδα

Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία είναι ένας στόχος που στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προσεγγίζουμε με προσοχή και αγάπη.

Το πρόγραμμα «Γνωριμία με την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό» είναι βασικός μοχλός σε αυτή την προσπάθεια.

Η δημιουργία της πρωτοβουλίας «Δεύτερη Πατρίδα» ( Από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής- «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!») στην οποία συμμετέχουν Έλληνες εθελοντές, αλλά και αλλοδαποί που παρακολουθούν το πρόγραμμα, μας πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και εγώ ελπίζουμε η «Δεύτερη Πατρίδα» να μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην προσπάθειά μας.

Ο Συντονιστής του Προγράμματος

Ι.Γ. Κοτσανάς

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής – «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!»

Σήμερα στην Ελλάδα, η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα ζητήματα που όλοι, μικρότεροι αλλά και μεγαλύτεροι, συζητάμε. Στον οργανισμό «Αποστολή» συναντάμε ένα πρόγραμμα που βοηθά στην κοινωνική ένταξη όσων επέλεξαν την πατρίδα μας ως χώρα υποδοχής τους.

Έτσι λοιπόν, προσφέρει, μέσω προγράμματος σεμιναρίων τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, να έρθουν σε άμεση επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, δύο σημαντικές διόδους για να ενταχθούν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Στα σεμινάρια ειδικευμένοι στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας εκπαιδευτικοί (αποσπασμένοι από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.) οργανώνουν  τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων καλύπτοντας έναν ακόμα στόχο: τη συμμετοχή όσων το επιθυμούν στις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού   ελληνομάθειας.

Το έργο είναι σημαντικό και η ενίσχυσή του έχει πολλαπλά οφέλη. Προσφέροντας συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας υγιούς πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Μέσω της εθελοντικής ενασχόλησης μου στην «Αποστολή» και συγκεκριμένα στα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, βοηθήθηκα στο να συνειδητοποιήσω πως έχουμε δημιουργήσει μια θολή εικόνα για τους αλλοδαπούς μετανάστες.

Στην πρώτη συμμετοχή μου ως εθελοντής στο πρόγραμμα, δοκίμασα μεγάλη έκπληξη γνωρίζοντας έναν διαφορετικό τρόπο «μαθήματος». Πρόκειται για μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον φιλικό, οικογενειακό,  συνεργατικό.  Υπάρχει ένα κλίμα σεβασμού και αλληλοκατανόησης ανάμεσα σε όλους και μια ισότιμη σχέση ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές.

Αισθάνομαι  την επιθυμία  να προσφέρω κι εγώ υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Συντονιστή του Προγράμματος κ. Ι. Γ. Κοτσανά. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της κοινότητας «Δεύτερη Πατρίδα» ελπίζω να γίνει μια γέφυρα που θα συνδέει τη χώρα προέλευσης του καθενός με τη χώρα υποδοχής, την πατρίδα μου, την Ελλάδα.

Η «Δεύτερη Πατρίδα» ξεκινά με τη δημιουργία ενός microsite, που  σύντομα θα φιλοξενηθεί στην  ιστοσελίδα της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή».

Σε αυτό μπορείτε να δείτε σε φωτογραφίες και βίντεο εικόνες και σχόλια των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.   Έτσι θα ενημερωθείτε και ταυτόχρονα θα έχετε τη δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να συνεισφέρετε στην ενίσχυσή του.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν  χρήματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων  υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, στον εμπλουτισμό των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.

Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ο κάτωθι ειδικός λογαριασμός:

ALPHA BANK

Αρ.λογ/μου: 101002002274452

ΙΒΑΝ: GR 6801401010101002002274452

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη!

 Κωνσταντίνος Σαμαράς