Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Προμήθειας ειδών Σίτισης & Διανομής πακέτων τροφίμων

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», επαναπροκηρύσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Ανάθεση υπηρεσιών Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομής 3.000 πακέτων τροφίμων μηνιαίως στις Ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/12/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr.

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωστής Δήμτσας

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ