Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από το Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας

Το Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας μετά από αίτημα της διευθύντριας του παιδικού σταθμού, σχεδίασε και πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό.

Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/2/2012 στις 4:00 μ.μ. στο χώρου του παιδικού σταθμού. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των παιδικών σταθμών του δήμου.

Σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν αφορούσαν την αποσυμφόρηση των εκπαιδευτικών, την διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών.