ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ»


ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ 2018»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στη θέση του καθηγητή αγγλικής γλώσσας, ανακοινώνεται ότι ο επιτυχών είναι:

Μπελέφας Θεόδωρος

Η Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης».