ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 13/02/23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 13/02/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» ανακοινώνεται ότι ανά θέση, οι επιτυχόντες είναι:

Παιδαγωγός: Β.Κ