Ολοκληρώθηκαν οι «Καλοκαιρινές συντροφιές» του Κέντρου Ημέρας Νεάπολης

Ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας Νεάπολης  που πραγματοποιήθηκε όλο το μήνα Ιούλιο με ομάδες δραστηριοτήτων…