Πρόγραμμα NN Πειραιώς Παιδί & Μέλλον

Στην ΝΝ και στην Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζονται και παρέχονται προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα όμως, ως δυο μεγάλοι οργανισμοί, με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης σε σχέση με τον κόσμο γύρω, αναλαμβάνουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας. Στόχος  είναι  η προσφορά στην κοινωνία με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενισχύουν το φιλανθρωπικό  της έργο για το παιδί. Με κάθε νέο πρόγραμμα αποταμίευσης  η ΝΝ και η Τράπεζα Πειραιώς  προσφέρουν €5 στο πρώτο Κέντρο Φροντίδας Παιδιού στο Μοσχάτο.

Με το πρόγραμμα “NN Πειραιώς Παιδί και Μέλλον”  οι γονείς φροντίζουν το μέλλον του παιδιού τους παρέχοντάς του όλα τα εφόδια που θα χρειαστεί για ένα δυναμικό ξεκίνημα. Ταυτόχρονα βοηθιούνται παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη λαμβάνοντας την φροντίδα και τη ζεστασιά που τους λείπει,..

Με το πρόγραμμα “NN Πειραιώς Παιδί και Μέλλον”  εξασφαλίζεται μέσα  από μια σειρά  προγραμματισμένων αποταμιεύσεων, ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα λάβει το παιδί σε μηνιαίες δόσεις ή ως εφάπαξ κεφάλαιο και θα το χρησιμοποιεί για:

  • Την  εξασφάλιση των σπουδών του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  • Την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
  • Το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον για το παιδί τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1.4.2015 η ING μετονομάζεται σε NN και το πρόγραμμα από ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΙΔΙ & ΜΕΛΛΟΝ μετονομάζεται σε NN ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΙΔΙ & ΜΕΛΛΟΝ