Ενημέρωση αιτούντων ένταξης στο Πρόγραμμα «APOSTOLI- ASSISTANCE AND TRAINING VULNERABLE COMMUNITIES ATHENS 2022-2024»