Ενημέρωση αιτούντων ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών