Επαναληπτικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών – ειδών μαναβικής και φρέσκου γάλακτος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Επαναληπτικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών – ειδών μαναβικής και φρέσκου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Σ.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ Σ.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2   Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 1 θέση Project Officer

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η α.μ.κ.ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος παροχής φρέσκων ειδών διατροφής σε ευπαθείς…

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών – ειδών μαναβικής & φρέσκου γάλακτος

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών – ειδών μαναβικής και φρέσκου γάλακτος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΠΟΤ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΠΟΤ) Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία,…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

29/5/2013 Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ως εταίρος της Α.Σ. «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας», στο πλαίσιο της υλοποίησης…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

23/04/2013 Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ALZHEIMER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                        …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

09/04/2013 Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα…