ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει: Mία (1) θέση Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager) ο οποίος θα στελεχώσει την Διεύθυνση…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΥΛΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την στελέχωση στεγαστικής δομής ψυχικής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει: Mία (1) θέση Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager)  ο οποίος θα στελεχώσει την…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Ψυχολόγος» στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 04/4/2022…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας  Ψυχικής Υγείας στη Χίο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ "ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ" ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» στο Μοσχάτο Αττικής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΥΛΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την στελέχωση στεγαστικής δομής ψυχικής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών…

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΑ – 003/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 003/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια, μεταφορά και διανομή χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) πακέτων…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο του ΥποΈργου 1 « ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της δράσης…