ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 005/2023


Η «Αποστολή ΑΜΚΕ » δυνάμει της από 31/03/2023 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου  Προμήθεια μεταφορά και παράδοση 185 βρεφικών πακέτων (baby kits) με είδη που καλύπτουν το ηλικιακό φάσμα 0 έως 12 μηνών προς την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   –   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ & ΝΙΣΥΡΟΥ & ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟ – ΛΕΣΒΟ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ – ΣΑΜΟ – ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/05/2023, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:30 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/05/2023, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

AΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Αναλυτική Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Δ - Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ζ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων