ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

logo_apostoli

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 008/2013

Η Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια 96.000 κουτιών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού Προϋπολογισμού 58,000€ (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/10/2013, ήμερα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας