ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού για το νέο Τμήμα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Λακωνίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045793 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων:

Κοινωνική  Λειτουργός-Μαυριλάκου Χριστίνα

Ψυχολόγος – Ραψωματιώτη Γεωργία

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως 24 Μαΐου 2020

 

Η Πράξη «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045793, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020»