ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 09/06/22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 9/06/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο Κ.Δ.Α.Π «Άγιος Εφραίμ» ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες για τις θέσεις του Παιδαγωγικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι:

  1. Δ . Μ
  2. Α . Μ