ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 14/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, και συγκεκριμένα θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας «Γυμναστής» μερικής απασχόλησης για τον Ξενώνα  Ασυνόδευτων Ανηλίκων Εστία, σύμφωνα με την από 14/10/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ανακοινώνεται ότι επιτυχών είναι ο κ. Κων/νος Τάγκας.