ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σκοπό την κάλυψης της θέσης για την ειδικότητα του Παιδοψυχίατρου στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045522, ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων:

 

Παιδοψυχίατρος – Λ******Σ Ρ***Σ

 

Η Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045522 από το Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020