ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σκοπό την κάλυψης της θέσης για την ειδικότητα του Παιδοψυχολόγου στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας , στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση Αποστολής για την Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στην Κινητή Μονάδα ΨυχικήςΥγείας Καρδίτσας »με κωδικό ΟΠΣ 5038237, ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων:

 

Παιδοψυχολόγος – Δ*******Σ ΤΣ******Σ

 

Η Πράξη «Επιχορήγηση Αποστολής για την Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας »με κωδικό ΟΠΣ 5038237, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020».