ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, και συγκεκριμένα Παιδαγωγικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ», σύμφωνα με την από 20/09/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  ανακοινώνεται ότι επιτυχών είναι η κα ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΟΛΓΑ.