ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2018-2019 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2018-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: Έως Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται στον Κλάδο της Αγροδιατροφής (Tροφίμων και Ποτών) και στον Κλάδο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Προτεραιότητα στην επιλογή των ωφελούμενων θα δοθεί σε καινοτόμες δράσεις των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον Τομέα της Μεταποίησης.

Αναφορικά με τον Τομέα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών θα δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή ωφελουμένων που απασχολούνται στους υποκλάδους:

– Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

– Κατεργασία δέρματος και κατασκευή δερμάτινων ειδών

– Παραγωγή μη μεταλλικών προϊόντων (Παραγωγή και κατασκευή ψηφιδωτών, κεραμικών, πήλινων, πορσελάνης, γυάλινων αντικειμένων)

– Κατασκευή επίπλων

– Κατασκευή κοσμημάτων με επεξεργασία πρώτων υλών

– Κατασκευή μουσικών οργάνων

– Κατασκευή παιδικών παιχνιδιών

 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για τέταρτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και mentoring (επιχειρηματική καθοδήγηση).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και έχουν μια από τις νομικές μορφές:

  • Πρωτογενής τομέας: Συνεταιρισμός
  • Δευτερογενής τομέας: Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων,  Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και είναι υφιστάμενες, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €1.500.000. Εξαιρούνται επιχειρήσεις με αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, κάθε μορφής δημόσια-δημοτική επιχείρηση, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις τύπου franchising.

Η επιλογή των ωφελούμενων ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση της προαξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενημερώνονται, ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα κατάσταση στην αίτηση συμμετοχής τους.  Η δεύτερη φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Στην τελική επιλογή ωφελουμένων λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός αιτήσεων και δίνεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που δεν έχουν ενισχυθεί στο παρελθόν από το ίδιο πρόγραμμα, η επιχείρηση για την οποία υποβάλουν την αίτηση είναι η κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Μεταποίησης με καινοτόμες δράσεις.

Ο ωφελούμενος λαμβάνει δωρεά εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ. Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια μη παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, και η κάλυψη κόστους τεχνικών έργων και μισθοδοσίας.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, θα διενεργηθούν  από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC και στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης.

Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC.

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ.

Υποβολή αιτήσεων: Έως  Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 15:00

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Αποστολή μόνο της Αίτησης Συμμετοχής και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.gr με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018.

Η υποβολή αίτησης είναι έγκυρη, μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει εντός δύο ημερών στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ενημέρωση υποψηφίων για την προσκόμιση δικαιολογητικών:

Έως Παρασκευή 13 Απριλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Ενημέρωση για ένταξη στο Πρόγραμμα: Έως Παρασκευή 4 Μαΐου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Παροχή Διευκρινήσεων: είτε γραπτώς στις διευθύνσεις t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.gr, είτε προφορικά στα τηλέφωνα 2130184426  και 2130184420.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Ποιοί Είμαστε – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί» με τον τίτλο «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων 2018».

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας