ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

logo_apostoli

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΡ.ΔΙΑΚ:001/2015

Ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – IOCC και η Αποστολή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος «Παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε κοινωφελή ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας IΙΙ» το οποίο χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Jaharis Family Foundation, απευθύνει πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, σε εταιρείες τροφοδοσίας καυσίμων για την προμήθεια 125.000 (+/-20%) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 97.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η διανομή θα γίνει σε 25 περίπου κοινωφελή ιδρύματα σε στην Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

1.         Ποσοστό έκπτωσης ανά λίτρο επί της τρέχουσας λιανικής τιμής, ανά γεωγραφικό σημείο παράδοσης.

2.         Ενδεικτική τελική τιμή ανά γεωγραφικό σημείο παράδοσης την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.

3.         Εξασφάλιση από τον προμηθευτή, της δυνατότητας παράδοσης σε όλα τα προεπιλεγμένα σημεία διανομής.

4.         Περιγραφή του συστήματος διασφάλισης ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου καυσίμων, που εφαρμόζει ο προμηθευτής

5.         Πρόσθετες παροχές – συνεισφορά της εταιρείας στο σκοπό του προγράμματος με δωρεάν λίτρα θέρμανσης λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του προγράμματος.

Παρακαλώ αποστείλετε την προσφορά σας έως την Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 12:00 στην Μ.Κ.Ο. Αποστολή στη διεύθυνση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ. 11743, υπ’ όψιν Επιτροπής Διαγωνισμού. Τηλ. Επικοινωνίας 2130184413, Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Δ. Κατσιβελάκη

                                                         Aθήνα, 16.01.2015

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ