ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

mko1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 /10/2013
ΑΡ. ΠΡ. 5324

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΚ:011/13
Ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – IOCC και η Αποστολή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος «Παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε κοινωφελή ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας ΙΙ» το οποίο χρηματοδοτεί το Jaharis Family Foundation, απευθύνει πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, σε εταιρείες τροφοδοσίας καυσίμων για την προμήθεια 78.000 (+/-20%) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 85.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η διανομή θα γίνει σε 30 περίπου κοινωφελή ιδρύματα σε στην Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ιδρύματα στην Αττική.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
1. Ποσοστό έκπτωσης ανά κυβικό επί της τρέχουσας λιανικής τιμής, ανά γεωγραφικό σημείο παράδοσης.
2. Ενδεικτική τελική τιμή ανά γεωγραφικό σημείο παράδοσης την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
3. Εξασφάλιση από τον προμηθευτή, της δυνατότητας παράδοσης σε όλα τα προεπιλεγμένα σημεία διανομής.
4. Περιγραφή του συστήματος διασφάλισης ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου καυσίμων, που εφαρμόζει ο προμηθευτής
5. Πρόσθετες παροχές – συνεισφορά της εταιρείας στο σκοπό του προγράμματος με δωρεάν λίτρα θέρμανσης λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του προγράμματος.

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Παρακαλώ αποστείλετε την προσφορά σας έως την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013 ώρα 12:00 στην Μ.Κ.Ο. Αποστολή στη διεύθυνση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ. 11743, υπ’ όψιν Επιτροπής Διαγωνισμού. Τηλ. Επικοινωνίας 2130184400, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Θωμάς Βλάχος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ