ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – PROJECT OFFICER

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας,  προκηρύσσει θέση Project Officer με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 23η Αυγούστου 2021

Αποστολή Βιογραφικών: d.katsivelaki@mkoapostoli.gr ; n.katsiaras@mkoapostoli.gr