ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ – MIS 5021537

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537*  που αφορά στη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Διοικητικού Προσωπικού.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 02 Φεβρουαρίου 2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή

στο fax:210 9246740 με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κ. Κατσιάρα»

 

 

*Η πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του προαναφερθέντος προγράμματος