ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 θέση Project Officer

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η α.μ.κ.ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος παροχής βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προκηρύσσει θέση:

 Project Officer

 Κύριες αρμοδιότητες (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά):

  • Να συμβάλλει με τη βοήθειά του και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Προγράμματος, στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδότησης και τους κανονισμούς του δωρητή
  • Συλλογή, καταγραφή και παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την προετοιμασία των μηνιαίων εκθέσεων προόδου και οικονομικών αναφορών του έργου
  • Στενή συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους εταίρους στην υλοποίηση του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εκπαίδευση : Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής σε τομείς Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών ή σχετικών πεδίων
  • Γνώσεις και Δεξιότητες : Ικανότητες διαχείρισης και επίβλεψης προγραμμάτων, βασικές γνώσεις κατάρτισης προϋπολογισμού και λογιστικής παρακολούθησης/αναφοράς,  άριστη γνώση χρήσης η/υ, ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, διαπροσωπικές επικοινωνιακές ικανότητες, προχωρημένη γραπτή επικοινωνία και άριστη γνώση αγγλικών
  • Εμπειρία: τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα διεθνούς/τοπικής ανάπτυξης, διαχείρισης ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από ημεδαπούς και διεθνείς δωρητές (προηγούμενη εμπειρία με Διεθνείς Οργανισμούς θα ληφθεί υπόψη)
  • Ικανότητες : Ευαισθησία σε διαφορετικές πολιτισμικές συνθήκες και πρακτικές. Αντοχή και επιμονή στην παρακολούθηση διαδικασιών, κανονισμών, τοπικών νόμων και άλλων απαιτήσεων στην υλοποίηση προγραμμάτων.
  • Πιστοποιήσεις : Πτυχίο Πανεπιστημίου

Αποστολή βιογραφικών σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έως Δευτέρα 26/08/2013

Διεύθυνση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή info@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740.

 

Δεν γίνονται δεκτές τηλεφωνικές κλήσεις και δεν δίδονται τηλεφωνικές πληροφορίες.

Το έργο χρηματοδοτείται από:

 International Orthodox Christian Charities –IOCC &

JAHARIS FAMILY FOUNDATION INC.