ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει την ευθύνη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας, όπου πρόκειται να παρασχεθούν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες μέσω της Πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5045522 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

1 Παιδοψυχίατρος

1 Παιδοψυχολόγος

1 Ειδικός Παιδαγωγός

1 Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

Για τη θέση του Παιδοψυχίατρου απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. Για τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους. Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας βρίσκεται στην Σπάρτη και δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 4 Φεβρουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr