ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ/ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

header

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ/ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (10.500,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» προσκαλεί εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την παροχή ελαφρών γευμάτων (σάντουιτς) σε παιδιά/ εφήβους μαθητές του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης  που υλοποιεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με τον οργανισμό Finn Church Aid και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια, και τον διεθνή οργανισμό UNICEF, προϋπολογισμού, δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 9  του τεύχους της πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως και την την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ