ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) επιθυμεί να καλύψει τρείς (3) θέσεις παιδαγωγικού προσωπικού, μια (1) θέση ψυχολόγου, μια (1) θέση κοινωνικού λειτουργού, μια (1) θέση εργοθεραπευτή, μια (1) θέση διοικητικού προσωπικού και μια (1) θέση προσωπικού καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων.

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) θα λειτουργήσει στο Μοσχάτο Αττικής

και αποτελεί επιλέξιμο φορέα της δράσης:

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 09

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Αποστολή βιογραφικών έως 29/09/2013

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740

 

logo_KATW_2_web