ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Αργοστολίου» με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ  προκηρύσσει:

 

Mία (1) θέση Ψυχιάτρου

με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Για τη θέση του Ψυχιάτρου απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2)  ετών στην διεύθυνση μονάδων ψυχικής υγείας ή  Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.

 

Το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Αργοστολίου λειτουργεί στην Κεφαλλονιά.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 2 Δεκεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr