ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της δράσης «Λειτουργία Ξενώνα ΕΣΤΙΑ Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2021» MIS 51314477  που αφορά στη λειτουργία του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Καθηγητή Αγγλικών.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 στο email  n.katsiaras@mkoapostoli.gr και με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κου Κατσιάρα  για τη θέση του Καθηγητή Αγγλικών».