ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π. «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «Άγιος Εφραίμ» στη Λαμία Φθιώτιδος, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για 1 θέση Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΛΑΜΙΑΣ».