ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/CULTURAL MEDIATOR ARABIC/ΑΡΑΒΙΚΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ» από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» που αφορά στη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Διερμηνέα/Cultural Mediator Arabic/Αραβικά.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 στα email xen.estia.manager@mkoapostoli.gr και e.chatzi@mkoapostoli.gr  και με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κας Κορακή για τη θέση του Διερμηνέα Αραβικών».