ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» στο Μοσχάτο Αττικής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για 1 θέση Εκπαιδευτικού ΠΕ, ορισμένου χρόνου

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 14 Ιουνίου 2021 στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ  ΜΟΣΧΑΤΟ».