ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'» ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (παράταση μέχρι 16/05/2021)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

(παράταση μέχρι 16/05/2021)

 

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «Ιερώνυμος Β’» στα Ιωάννινα Ηπείρου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για 1 θέση Παιδαγωγικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 16 Μαΐου 2021 στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β ΙΩΑΝΝΙΝΑ».