ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14. Το Κέντρο Ημέρας  Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων το οποίo λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής και πλέον χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για τις κάτωθι ειδικότητες:

 

Μία (1) θέση Ψυχολόγου

 

Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού

 

 

Οι δύο ανωτέρω ειδικότητες αφορούν σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Και για τις δύο ειδικότητες θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία τουλάχιστον  (1) ενός έτους.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

 

Το Κέντρο Ημέρας Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής

 

Αποστολή βιογραφικών έως 17η  Ιανουαρίου 2021 και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις : alzheimer@mkoapostoli.gr, n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

 

footer_web