ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14. Το Κέντρο Ημέρας  Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων το οποία λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής και πλέον χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

 

 

Το Κέντρο Ημέρας Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών έως 18η  Οκτωβρίου 2020 και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις : alzheimer@mkoapostoli.gr, n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

 

 

footer_web