ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική» με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ  προκηρύσσει μία (1) θέση Ιατρού Παθολόγου παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου και προοπτική επέκτασης.

 

 

Το Οικοτροφείο 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική λειτουργεί στην Κυψέλη, Αθήνα

 

Αποστολή βιογραφικών έως 17 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

 

footer_web