ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει υπό την ευθύνη της την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας, η οποία δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο πλαίσιο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της η Κινητή Μονάδα πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω της Πράξης «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045793, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας:

 

Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

Για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους. Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας βρίσκεται στην Σπάρτη και δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 10 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr