ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει την ευθύνη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας, όπου παρέχει παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες μέσω της Πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5045522 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

 

1 Ειδικός Παιδαγωγός

 

 

Για τη θέση του Ειδικού Παιδαγωγού  θα συνεκτιμηθεί  προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους. Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας βρίσκεται στην Σπάρτη και δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 12 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr