ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Ε. ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'» ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» στα Ιωάννινα, προκηρύσσει μία (1) θέση Παιδαγωγού- ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» λειτουργεί στα Ιωάννινα.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 30 Ιουνίου 2019

Αποστολή βιογραφικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdapieronymosb@mkoapostoli.gr