ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» στα Ιωάννινα, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Παιδαγωγών Π.Ε.  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’»

λειτουργεί στα Ιωάννινα.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 30 Απριλίου 2018

Αποστολή βιογραφικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr