ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Ψυχολόγος» μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Επόπτης» μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας «Καθηγητής Πληροφορικής» μερικής απασχόλησης, μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας «Γυμναστής» μερικής απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται με ακρίβεια η αιτούμενη θέση (π.χ. με την ένδειξη: Για τη θέση ΨΥΧΟΛ-ΕΣΤΙΑ 2021, Για τη θέση ΕΠΟΠΤ. ΕΣΤΙΑ 2021 κλπ).

 

O Ξενώνας ΕΣΤΙΑ εδράζεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.